CRASSUS APP

Kết nối đường ống. Có ngay app.

Kết nối hai ống cống chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Ứng dụng của chúng tôi tính toán giải pháp tốt nhất và giúp bạn chọn sản phẩm phù hợp. Miễn phí, dễ sử dụng và có sẵn ngoại tuyến. Dành cho cả iPhoneAndroid.

Mobile_1_2021-03-29-135730.jpg
Mobile_2.jpg

Chọn 2 mẫu ống thoát.

Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn về các loại ống cống có thể kết nối với nhau. Để làm điều này, bạn chỉ cần chọn hai đường ống được kết nối và kích thước của chúng. Thuật toán của chúng tôi tính toán kết quả tốt nhất từ ​​hơn 1,2 triệu biến thể!

Mobile_3.jpg

Tìm kiếm giải pháp.

Ứng dụng hiển thị cho bạn tất cả các kết quả và ưu tiên chúng theo giải pháp tối ưu nhất. Chọn giữa bộ điều hợp bên trong, bộ điều hợp bên ngoài hoặc các giải pháp đặc biệt. Kết quả có thể được lưu dưới dạng tệp PDF.

Mobile_4.jpg

Thông tin về sản phẩm.

Ứng dụng cung cấp cho bạn thông tin nhanh chóng. Bạn có thể xem chi tiết thông tin và chức năng của sản phẩm. Bảng dữ liệu cũng có thể được tạo dưới dạng tệp PDF.

Mobile_5_2021-03-29-135301.jpg

Quét để tải xuống ứng dụng.

Ứng dụng Crassus có sẵn trong Apple App Store và Google Play Store. Bạn cũng có thể quét mã QR để tải ứng dụng.

Tham Gia Nghiên Cứu Sản Phẩm