CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 

Công trình dân dụng

Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng đường, xây dựng kênh mương cũng như xây dựng cầu và hầm. Ngoài ra còn có các lĩnh vực ứng dụng trong kỹ thuật dân dụng đặc biệt cũng như kỹ thuật thủy lực (công nghệ thủy điện). Chúng tôi cung cấp các giải pháp kết nối, thực hiện, niêm phong và sửa chữa hệ thống đường ống nước thải.

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Cải tạo hệ thống cống (đoạn ống)

 • Kết nối với các hệ thống cống khác nhau

 • Thoát nước đường cao tốc

 • Kết nối với nhà máy xử lý nước

 
Crassus-Insel-Stadt_2020-10-08-152553.jpg

MEP / HVAC Sector

Một trong những lĩnh vực cốt lõi của chúng tôi là MEP / HVAC - đặc biệt là xây dựng khu dân cư và thương mại và cải tạo chúng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp kết nối, thực hiện, niêm phong và sửa chữa hệ thống đường ống nước thải.

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Cải tạo đường ống trong các tòa nhà dân cư

 • Sửa chữa các đoạn ống trong tòa nhà

 • Kết nối hoặc giảm bớt các hệ thống ống khác nhau

 • Kết nối hệ thống bơm và nâng cũng như cánh đảo chiều

 

Công Nghiệp

Trong lĩnh vực xây dựng nhà máy công nghiệp, trong ngành công nghiệp hóa chất, trong ngành tái chế và chất thải cũng như trong ngành than và thép, các yêu cầu đặc biệt được áp dụng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp cực kỳ bền bỉ cho việc kết nối, thực hiện và bịt kín các hệ thống đường ống nước thải.

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Kết nối thoát nước với các nhà máy điện

 • Xử lý nước thải công nghiệp

 • Đường ống đặc biệt cho các nhà máy hóa chất

 • Khai thác và thoát nước đường hầm

Crassus-Insel-öffentlicher-Sektor_2020-10-08-162827.jpg
Crassus-Insel-Industrie_2020-10-09-113206.jpg

Nông Nghiệp

Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong lĩnh vực chăn nuôi cũng như trồng trọt và canh tác. Chúng tôi cung cấp các giải pháp kết nối, thực hiện, bịt kín và sửa chữa hệ thống thoát nước nông nghiệp.

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Hệ thống thoát nước và kết nối thoát nước

 • Kết nối với các nhà máy xử lý phân lỏng

 • Các kết nối trong khử nước thải bùn thải

 • Giải pháp kết nối cho nước thải mạnh về mặt hóa học

 

Biển Cảng / Nuôi trồng thủy sản

Sản phẩm của chúng tôi đang được sử dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng như trong vận chuyển. Các yêu cầu đặc biệt là cần thiết trong môi trường này. Ví dụ, đối với các sản phẩm tiếp xúc với nước muối hoặc clo. Đối với điều này, chúng tôi cung cấp các vật liệu buộc đặc biệt với chất lượng V4A.

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Kết nối thoát nước trên tàu chở dầu, tàu hàng và tàu khách

 • Cầu nối sự khác biệt trong trường hợp kết nối vệ sinh trên tàu

 • Kết nối với nhà máy xử lý nước và khử muối

 • Kết nối công nghệ tuần hoàn trong trại cá

Crassus-Insel-Hafen.jpg
 
Crassus-Insel-Infrastruktur.jpg

Hàng không vũ trụ / Quân sự

Các quy định riêng về quản lý nước mưa áp dụng cho các dự án quân sự và sân bay. Chúng tôi cung cấp các giải pháp kết nối và bịt kín hệ thống đường ống nước thải chịu được hóa chất.

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Kết nối để quản lý nước mưa

 • Giải pháp đấu nối cho nước thải chứa dầu và hóa chất

 • Kết nối thoát nước

 • Thoát nước đường cao tốc

 

Tham Gia Nghiên Cứu Sản Phẩm