Co Nối Tăng Giảm

Co Nối Tăng Giảm

 

Nhóm Sản Phẩm : Co Giảm Ống

Độ Kín Áp :  0,6 bar

Độ Kín Chân Không :  -0,3 bar

Khả Năng Chống Chịu Rung Động :  120 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Khớp nối mềm bên ngoài được thiết kế để kết nối các đường ống có vật liệu và đường kính ngoài khác nhau, phù hợp với DIN EN 295-4

  • Chú ý đến hướng dòng chảy!