Co Giảm Đa Kích Thước

Co Giảm Đa Kích Thước

Nhóm Sản Phẩm : Co giảm đa kích thước

Độ Kín Áp :  0,5 bar

Độ Kín Chân Không :  -0,3 bar

Khả Năng Chống Chịu Rung Động :  120 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Bộ co giảm đa kích thước được thiết kế để kết nối hai đường ống nước thải có đường kính bên ngoài và bên trong cùng vật liệu hoặc kết cấu bề mặt khác nhau. 

  • Chú ý đến hướng dòng chảy!

  • Co giảm đa kích thước luôn được cuộn hoặc xé ra trước khi lắp đặt