Co Nối Linh Hoạt

Co Nối Linh Hoạt

SKU: CRA70XXX

 

Nhóm Sản Phẩm : Co Nối Linh Hoạt

Độ Kín Áp :  0,5 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Co nối linh hoạt được thiết kế để kết nối hai ống có đường kính ngoài giống nhau hoặc khác nhau cũng như vật liệu và kết cấu bề mặt giống hoặc khác nhau.