Nắp Bịt Ống Bằng Nhôm

Nắp Bịt Ống Bằng Nhôm

 

Nhóm Sản Phẩm : Nắp Bịt Ống Bằng Nhôm

Độ Kín Áp :  0,5 bar

Product description :

Nắp bịt ống bằng nhôm để bịt đầu ống vĩnh viễn hoặc ngắn hạn; đai ốc dùng để khóa nắp đầu bên trong; vít ngoài dùng để kiểm tra áp suất trong ống.