Nắp Bịt Ống Bằng PVC

Nắp Bịt Ống Bằng PVC

 

Nhóm Sản Phẩm : Nắp Bịt Ống Bằng PVC

Độ Kín Áp :  0,5 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

 

Nắp bịt ống bằng PVC để bịt đầu ống vĩnh viễn hoặc ngắn hạn; đai ốc dùng để khóa nắp đầu bên trong; vít ngoài dùng để kiểm tra áp suất trong ống.