Đai Ống Chống Thấm KG/KG2000

Đai Ống Chống Thấm KG/KG2000

 

Nhóm Sản Phẩm : Đai Ống Chống Thấm KG/KG2000

Độ Kín Áp :  1,5 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Đai ống chống thấm KG/KG2000 dùng để bịt kín các đường ống HT-, KG- hoặc KG2000 lắp đặt sau đó; đảm bảo áp suất ổn định của ống trong tường.