Co Giảm

Co Giảm

SKU: CRA10005

Nhóm Sản Phẩm : Co giảm

Độ Kín Áp : 0,5 bar

Độ Kín Chân Không : -0,3 bar

Khả Năng Chống Chịu Rung Động : 120 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Co giảm đường ống được thiết kế để kết nối đường ống nước thải có đường kính bên ngoài nhỏ hơn bên trong.

  • Chú ý đến hướng dòng chảy!