Co Giảm Ống ( Chiều dọc)

Co Giảm Ống ( Chiều dọc)

Nhóm Sản Phẩm : Co Giảm Ống

Độ Kín Áp : 0,5 bar

Độ Kín Chân Không : -0,3 bar

Khả Năng Chống Chịu Rung Động : 120 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Co Giảm Ống ( Chiều dọc) được thiết kế để kết nối hai đường ống có cùng kích thước (DN) nhưng có thể cùng hoặc khác nhau về vật liệu hay kết cấu bề mặt 

  • Dùng để kết nối các đường ống bị hư hỏng