Mặt Bích Có Màng Chống Thấm

Mặt Bích Có Màng Chống Thấm

 

Nhóm Sản Phẩm : Mặt Bích Có Màng Chống Thấm

Độ Kín Áp :  2,5 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

 

Mặt bích có màng chống thấm được sản xuất theo yêu cầu với các kích thước đường kính ống / cáp có thể lựa chọn tự do; lắp đặt trực tiếp trên tường.