Co Nối Tiêu Chuẩn 1A

Co Nối Tiêu Chuẩn 1A

 

Nhóm Sản Phẩm : Co Nối Tiêu Chuẩn 1A

Độ Kín Áp :  0,6 bar

Độ Kín Chân Không :  -0,3 bar

Khả Năng Chống Chịu Rung Động :  120 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Co nối tiêu chuẩn 1A được thiết kế để kết nối linh hoạt bên ngoài hai ống có cùng kích thước (DN) cũng như đối với đường ống có vật liệu và kết cấu bề mặt giống nhau hoặc khác nhau