Co Nối Tiêu Chuẩn 2B

Co Nối Tiêu Chuẩn 2B

 

Nhóm Sản Phẩm : Co Nối Tiêu Chuẩn 2B

Độ Kín Áp :  2,5 bar

Độ Kín Chân Không :  -0,3 bar

Khả Năng Chống Chịu Rung Động :  120 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Co nối tiêu chuẩn 2B được thiết kế để kết nối hai đường ống có cùng kích thước (DN) cũng như vật liệu và kết cấu bề mặt giống hoặc khác nhau; đảm bảo an toàn cho mối nối và liên kết của đường ống dưới cùng một tải trọng; trường hợp đường kính bên ngoài lớn hơn 10 mm sẽ dùng thêm co phụ kiện