Ống Xuyên Tường PVC

Ống Xuyên Tường PVC

 

Nhóm Sản Phẩm : Ống Xuyên Tường PVC

Độ Kín Áp :  2,5 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Ống Xuyên Tường PVC để đặt trong bê tông nhằm chống thấm, ống dùng trong lắp đặt các đường ống / cáp thông qua một mặt bích chống thấm kín ngăn mùi, khí hoặc nước xâm nhập.