Ống Xuyên Tường PVC Có Màng Chống Thấm

Ống Xuyên Tường PVC Có Màng Chống Thấm

 

Nhóm Sản Phẩm : Ống Xuyên Tường PVC Có Màng Chống Thấm

Độ Kín Áp :  1,5 bar

Mô Tả Sản Phẩm :

Dùng để lắp đặt các đường ống / cáp thông qua một mặt bích chống thấm,  bịt kín các khe hở tường theo tiêu chuẩn DIN 18195-T9.